qprint הדפסות שלטים


ניתן להזמין שלטים בייצור ועיצוב מיוחד לפי דרישות הלקוח בכל גודל ובכל נוסח .

סמל כוס שביר


נה להכניס כמות רצויה של מקט: 2184
:כמותמדבקות, מדבקה איור כוס שבירה - ללא טקסט! לסימון ארגזים עם תכולה שבירה. גודל 15X103.00 ₪